Zapraszam do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Eliminacje krajowe organizowane są jak zawsze przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego- Fundację Matematyków Wrocławskich

Etap szkolny XXI  OLM odbędzie się dnia 23.09.2022. Stanowi on eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej - jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. By osiągnąć sukces w zawodach nie musicie posiadać szczególnych umiejętności językoznawczych ani też wyróżniać się wybitną znajomością języków obcych . Wystarczy mieć "otwarty umysł" oraz posiadać  umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie podanych informacji, dotyczących,  w wypadku tej olimpiady,  egzotycznych lub nieistniejących języków. Olimpiada cieszy się popularnością szczególnie wśród uczniów klas matematycznych lecz tak naprawdę jest to sympatyczna , kreatywna zabawa dla wszystkich .Przygotowanie do tej olimpiady sprowadza się do wykonania jak największej liczby przykładowych zadań znajdujących się w zakładce "zadania" , na stronie Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Listy chętnych z poszczególnych klas przyjmowane będą przez nauczycieli matematyki oraz nauczyciela jęz. francuskiego- A.Lauks

do dnia 19.09. 2022 włącznie.

Jak już wspomniałam, arkusze olimpiad z poprzednich lat, a także regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie Olimpiady lingwistyki matematycznej .

Wszyscy,którzy chcą wziąć udział w konkursie , proszeni są o zapoznanie się z jego regulaminem.

Zapraszam do udziału. W razie pytań, proszę o kontakt (pracownia języka francuskiego - sala nr 16).

 

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ