Przysłano informację o wstępnym progu kwalifikacji do kolejnego etapu OLM, który odbędzie się dnia 14.01.2023 r., najpewniej w Łodzi.
Próg ten wynosi 79 punktów, ale organizatorzy uprzedzają, że może wzrosnąć do 80 punktów.
Według wstępnej oceny, do etapu okręgowego zakwalifikowali się więc: Kacper Blaźniak, Lena Kabzińska, Łucja Matuszczyk i Dominik Gajda- wszyscy z klasy II A.
Prace osób, które pisały test podczas kongresu matematycznego, zostaną ocenione we Wrocławiu przez organizatora.
OFICJALNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU OKRĘGOWEGO UKAŻE SIĘ NA STRONIE OLM DO DNIA 30.11.2022.
BARDZO PROSZĘ WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W ZAWODACH OLM PODCZAS KONGRESU, ORAZ TE, KTÓRE UZYSKAŁY WSTĘPNIE WYMAGANY PRÓG PUNKTOWY, O ZGŁOSZENIE SIĘ DO MNIE CELEM DOPEŁNIENIA FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. W poprzednich latach, wymagane regulaminem formularze wysyłane były wraz z pracami. W tym roku, treść takiego formularza zależy od wieku uczestnika i organizator życzy sobie wyłącznie zgody osób, które zakwalifikowały się do II etapu. W przypadku uczestników kongresu, muszę wysłać wszystkie zgody.
Sprawa pilna. Zapraszam do sali nr 16.

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ