ELIMINACJE SZKOLNE

odbędą się 4 listopada 2022 o godz. 10.00

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne, tj. 90 minut.

Więcej informacji o OJN na stronie:www.ojn.wsjo.pl

Proszę zgłaszać się do swoich nauczycieli języka niemieckiego!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

XLVI OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ