W grudniu 2022 grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English High Flier, wielu z nich otrzymało dyplomy uznania za uzyskanie dobrego lub bardzo dobrego wyniku w swojej kategorii wiekowej. W całej Polsce do konkursu przystąpiło 1 470 osób w klasach 1, 997 osób w klasach 2 i 1 433 w klasach 3 szkół średnich.
GRATULUJEMY!!!

Wynik bardzo dobry:
Anna Winiarska kl.2e - 4 miejsce w województwie łódzkim, 52 w kraju
Marcel Baliński kl.3c - 7 miejsce w województwie łódzkim, 155 w kraju
Wynik dobry:
Zofia Misztela kl.1c - 17 miejsce w województwie łódzkim, 343 w kraju
Weronika Malinowska kl.1c - 24 miejsce w województwie łódzkim, 521 w kraju
Julia Gaj kl.1c - 27 miejsce w województwie łódzkim, 573 w kraju
Maria Wojciechowska kl.1d - 31 miejsce w województwie łódzkim, 629 w kraju
Weronika Kopertowska kl.2b - 9 miejsce w województwie łódzkim, 164 w kraju
Maciej Pietrzyk kl.3b - 9 miejsce w województwie łódzkim, 194 w kraju
Weronika Woźniak kl.3c - 18 miejsce w województwie łódzkim, 368 w kraju

Zachęcam do udziału w kolejnych konkursach :)


Anna Magiera

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ