W ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego Deutschfreund 2022
przeprowadzonym w naszej szkole 16 listopada 2022 uczestniczyło 11 osób.

Najlepsze wyniki w szkole uzyskały:

Anna Grelowska z klasy 4cp

(2 miejsce w województwie, 11 miejsce w kraju)

oraz

Urszula Sęk również z klasy 4cp

(3 miejsce w województwie, 25 miejsce w kraju).

W klasach trzecich najwięcej punktów zdobyła Emilia Margas z klasy 3a
(10 miejsce w województwie, 154 miejsce w kraju).

W klasach drugich najlepszy wynik uzyskała Anna Winiarska z klasy 2e
(24 miejsce w województwie, 98 miejsce w kraju)

Natomiast w kategorii klas pierwszych najlepiej wypadła Lena Gruszka
z klasy 1d (13 miejsce w województwie, 77 miejsce w kraju).

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom

oraz życzymy jak najlepszych wyników w następnym konkursie języka niemieckiego „SPRACHDOKTOR 2023”, do którego zapraszamy już 16 marca.

JK

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ