Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej, której etap szkolny odbędzie się 24 marca 2023 roku o godzinie 9.00.

Więcej informacji pod adresem: https://www.cj.p.lodz.pl/olimpiada.

Zgłoszenia przyjmuje pan Waldemar Paraszewski.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ