Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier. J Jak twierdzi organizator: „inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste”, do konkursu przystępuje się w swojej szkole macierzystej, we właściwej kategorii wiekowej (klasa 1LO lub klasy 2,3,4 LO).
· Zapisy przyjmuję do dnia 22 listopada 2023 w sali 18
· Koszt udziału w konkursie: 14 zł
· Termin konkursu: 7 grudnia 2023
· Odnośniki do testów z ubiegłych lat znajdują się na dole strony internetowej https://jersz.pl/konkurs/english-high-flier/

Anna Magiera

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ