Dnia 2 października 2012 r. do I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przybył pan Alan Silberstein - Amerykanin żydowskiego pochodzenia, przyjaciel fundacji Forum Dialogu Między Narodami. Związany był on z naszym miastem za sprawą swojego ojca, który urodził się i wychowywał w Piotrkowie. Gościa przywitał dyrektor szkoły pan Henryk Michalski oraz opiekun grupy pan Janusz Błaszczyk. Następnie miało miejsce spotkanie pana Silbersteina z uczniami, biorącymi udział  w projekcie Szkoła Dialogu, którzy wcielając się w rolę przewodników oprowadzili gościa szlakiem wcześniej przygotowanej przez nich wycieczki. Grupa rozpoczęła spacer od Rynku Trybunalskiego sięgającego początkami średniowiecznej lokacji. Kolejnymi punktami wycieczki były: grób Jana Karola Samuela Hindebranda, znajdujący się przy Kościele Podwyższenia Krzyża  Swiętego ojców bernardynów, Zamek Królewski Zygmunta I Starego, Wielka Synagoga i Mała Synagoga, czy kamienica przy Placu Czarnieckiego, w której w przeszłości mieszkał ojciec pana Silbersteina. Gość opowiedział uczniom wiele historii związanych z losami swojej rodziny, a także z nim samym. Spotkanie dostarczyło wielu wrażeń, cennych doświadczeń i nowych informacji zarówno uczniom, jak i gościowi, który z zaciekawieniem wysłuchał opowieści o wielokulturowym i wielonarodowym mieście, jakim był w przeszłości Piotrków Trybunalski.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ