Został odznaczony przez Tadeusz Kościuszkę za bohaterską postawę podczas powstania w 1794r. Leczył chorych i udzielał błogosławieństw, za co wdzięczni Żydzi ufundowali mu ohel na piotrkowskim cmentarzu żydowskim. Ostatnim rabinem Piotrkowa był Mosze Chaim Lau. Z naszego miasta pochodzi także nowojorski wydawca Ben Giladi, który udziela się również w społecznych organizacjach integrujących piotrkowskich Żydów rozproszonych po całym świecie. Jan Karol Samuel Hildebrand był lekarzem i aptekarzem bezinteresownie pomagającym ubogim potrzebującym z Piotrkowa. Nagrobek znajdujący się na cmentarzu przy kościele oo. Bernardynów ufundowali mu wdzięczni Żydzi.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ