Władysław Biegański - (1857 - 1917), lekarz internista, logik i filozof. Był założycielem Towarzystwa Lekarskiego w Częstochowie (1901) i TNW (1907). Zajmował się głównie problemami chorób zakaźnych (Wykłady o chorobach zakaźnych ostrych 1900 - 1901), metodologią wiedzy medycznej (Logika medycyny 1894), klasyfikacją chorób i diagnostyką. W swych w pracach z zakresu logiki analizował teoretyczne podstawy logiki (Zasady logiki ogólnej 1903) oraz rozwój logicznej konstrukcji pojęć, sądów i wnioskowań (Teoria logiki 1912). W filozofii głosił pogląd o celowości poznania, przy czym za jego główny cel uważał przewidywanie. Zajmował się też badaniem genezy moralności (Etyka ogólna 1918).

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ