Motywy miejskie o pobliżu budynku szkolnego – pod takim hasłem odbywał się w dniach 22 – 24 września b.r. II UCZNIOWSKI PLENER MALARSKI I LO. W plenerze zorganizowanym przez nauczyciela Roberta Cieślaka wzięli uczniowie klas I – III.

Podobnie jak w roku ubiegłym, młodzi adepci sztuki otrzymali do dyspozycji sztalugi, płótna malarskie, farby olejne, terpentynę oraz zadanie „sportretowania wybranego fragmentu miasta w pobliżu budynku szkolnego”. Materiały artystyczne zostały sfinansowane przez Radę Rodziców.

W tegorocznym plenerze malarskim I LO wzięło udział jedenaście uczennic klas I – III: Małgorzata Rajkowska (IA), Kinga Żabicka (IA), Anna Zdziechowska (IA), Angelika Błaszczyk (IE), Kinga Michalska (IE), Konstancja Binkowska (IIB), Alicja Jonczyk (IIA), Paulina Adaszek (IIIC), Michalina Jędrusiak (IIIC) i Marcelina Kujawiak (IIIF) oraz nauczyciel – opiekun grupy Robert Cieślak.

Po niezbędnych ustaleniach, dotyczących między innymi wyboru miejsca i warunków pracy w plenerze malarze zabrali się do pracy o godzinie 15.00 i pracowali bez przerw do 18.00 we wtorek (22 września) oraz od 14.00 do 18.00 w czwartek.

Artystom sprzyjała aura, równie pogodne nastroje oraz przechodnie, z ciekawością przyglądający się twórczym wysiłkom pracujących na terenie starówki. Obecnie trwają prace nad wykończeniem obrazów, które wkrótce zostaną zaprezentowane w naszej szkole oraz na stronie internetowej I LO.

r.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ