Stowarzyszenie „Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci” zaprasza na lekcję teatralną i do obejrzenia spektaklu pt. „Januszek idzie na dyskotekę” w Miejskim Ośrodku Kultury w dniu 16.05.2016 r. o godzinie 10.00. Koszt za osobę to 10 zł.

Prosimy wychowawców o zgłaszanie klas do 11.05.2016 r. (środa) pod numerem telefonu 660 22 88 78 do sekretarza stowarzyszenia p. Daniela Schwenka. W razie większej ilości osób chętnych spektakl może być powtórzony o godzinie 11.00.

Maciej Kozłowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ