7 listopada 2017 roku w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbył się jubileusz 90 - lecia prof. dr hab. Jerzego Kmiecińskiego. Profesor Kmieciński urodził się w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie w 1948 roku ukończył Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ