4 grudnia 2017 roku, w zachęcającej do chwycenia za książkę, zimowej już atmosferze, mieliśmy okazję spotkać w auli szkoły naszego literackiego gościa. Melissa Darwood to pisarka książek młodzieżowych z gatunku fantastyki, która zaszczyciła nas tego dnia rozmową o trudach i zaletach swojego rzemiosła.

Podczas wywiadu, przeprowadzonego przez uczniów naszej szkoły, dawała nam odpowiedzi na często niełatwe pytania, dotyczące zawodu pisarza. Wzbudziła tym żywe zainteresowanie wśród publiczności, która współtworzyła wywiad swoimi własnymi pytaniami do autorki. Dowiedzieliśmy się m.in. jak trudno pogodzić działalność artystyczną z obowiązkami zawodowymi oraz jak wyglądają kulisy polskich środowisk literackich. Spotkanie skończyło się prezentacją pisarki jej trzech powieści. Wywołało to dużą aprobatę publiczności, o czym świadczyła pokaźna kolejka gości, oczekujących na egzemplarz książki z własnoręczną dedykacją autorki.

Bartosz Żak kl. 1f

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ