Drugie i trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia wywalczyli uczniowie Chrobrego w tegorocznym Powiatowym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym po raz dziewiąty przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie Trybunalskim. Turniej odbył się 28 października w siedzibie głównej piotrkowskiej biblioteki.

Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem Emocje zakute w słowa, a uczestnicy, reprezentujący wszystkie piotrkowskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, recytowali teksty literackie wywodzące się z romantyzmu, bądź nawiązujące tematem i emocjami do tejże epoki. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasi uczniowie byli niemal bezkonkurencyjni – zdobywając zdecydowaną większość nagród.

Drugie miejsce zajął Jakub Sęk, uczeń klasy IE (opiekun przygotowujący p. Robert Cieślak), który wyrecytował fragmenty Wielkiej Improwizacji. Miejsce trzecie przypadło Adriannie Stachowskiej z IIF (opiekun przygotowujący p. Iwona Drobczuk-Zwolińska), natomiast Julia Kafar z IF (opiekun przygotowujący p. Adam Grelowski) oraz Piotr Stobiecki (opiekun p. I. Drobczuk-Zwolińska) zostali przez jury konkursowe wyróżnieni.

Ponadto naszą szkołę w turnieju reprezentowali: Ewelina Madejak z IE (opiekun p. R.Cieślak), Natalia Sońta z IB (opiekun p. R.Cieślak), Nina Woźniakowska z IF (opiekun p. A.Grelowski).

Współorganizatorami konkursu byli: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starostwo Powiatu Piotrkowskiego, Piotrkowski Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

R., E. Madejak

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ