Anioły są wśród nas- pod takim tytułem Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowała XVII Powiatowy Konkurs Literacki.

Wzięły w nim udział uczennice klasy humanistycznej 1f – Luiza Błaszczyk, Sylwia Hoffman i Weronika Kabzińska.

Warunkiem udziału w konkursie było napisanie pracy literackiej w kategorii proza. Temat mocno zainspirował nasze koleżanki, które stworzyły oryginalne historie, niezwykle twórczo ukazując zagadnienie tytułowe. Okazuje się bowiem, że obcowanie z aniołami wcale nie było dla nich takie trudne...

Jury postanowiło przyznać I nagrodę w konkursie Sylwii Hoffman, III miejsce zajęła Luiza Błaszczyk a wyróżnienie otrzymała Weronika Kabzińska. Młode talenty literackie wspierał pomocą merytoryczną opiekun p. Adam Grelowski.

Laureatki konkursu otrzymały atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Współorganizatorami konkursu byli: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starostwo Powiatu Piotrkowskiego, Piotrkowski Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ