W dniu 24 marca 2017 r. odbyło się w II LO w Radomsku uroczyste rozstrzygnięcie VIII edycji międzypowiatowego konkursu chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię". W obecnej edycji uczestniczyła młodzież aż z 7 powiatów. Ogółem do konkursu przystąpiło 340 uczniów.

10 lutego odbył się I etap - szkolny, do finału zakwalifikowało się 6 uczniów naszej szkoły:

Michał Rabenda IIIe – 16 pkt

Anna Salińska IIIe – 16 pkt

Oliwia Smolarczyk IIIe – 16 pkt

Maciej Winiarski IIId – 15 pkt

Agata Sztandar IIIe - 15 pkt

Przemysław Olczyk IIe – 14 pkt

14 marca odbył się drugi etap konkursu w siedzibie organizatora. Wzięło w nim udział łącznie 40 uczniów.

Dwoje uczniów ze szczęśliwej szóstki otrzymało nagrody:

Michał Rabenda – I miejsce

Anna Salińska – wyróżnienie

AW


KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ