Dnia 16 czerwca 2014 roku Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wręczył uczniom i studentom regionu łódzkiego listy gratulacyjne, potwierdzające uzyskanie stypendium naukowego i artystycznego.

W ramach VIII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „Uczeń” nagodzono 20 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa łódzkiego. Każda szkoła mogła wystawić maksymalnie 3 kandydatów do stypendium. W tym roku w kategorii uczeń złożonych zostało 41 wniosków, w tym 32 z liceów ogólnokształcących. Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody I stopnia w wysokości 5 tys. zł. Wszystkie te nagrody otrzymali nasi tegoroczni absolwenci. Pierwsze miejsce zajął Michał Figlus, na drugim znalazła się Adrianna Traczyk, natomiast trzecie miejsce przypadło Monice Hałaczkiewicz .

Serdeczni gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Marysia Rutkowska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ