Kamil Galewski laureatem srebrnego medalu

w V Irańskiej Olimpiadzie Geometrycznej

W dniu 6. września 2018 r. odbyła się V Irańska Olimpiada Geometryczna (Iranian Geometry Olympiad).
Startowali w niej uczniowie z 57 krajów z całego świata - ich wykaz można znaleźć na stronie domowej olimpiady http://igo-official.ir/?lang=en
Wśród nich znalazła się, po raz pierwszy w historii IGO, grupa uczniów polskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, z Końskich, Krakowa, Krosna, Lublina, Rzeszowa, Tarnowa, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego.

Polska edycja zawodów 5th IGO została przeprowadzona w trakcie trwania XXXVI Międzyszkolnych Warsztatów Matematycznych, na które uczniowie z wyżej wymienionych miejscowości przyjechali do Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.

Za kontakt z organizatorami z Iranu oraz sprawy merytoryczne (tłumaczenie treści zadań 5th IGO i przygotowanie ich polskiej wersji) odpowiadał Radomił Baran, trzykrotny reprezentant Polski na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną (IMO).

Zawody V Irańskiej Olimpiady Geometrycznej przeprowadzone były na czterech poziomach:
elementary (podstawowy) - dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
intermediate (średniozaawansowany) - dla uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
advanced (zaawansowany) - dla uczniów klas II-III szkoły ponadgimnazjalnej,
free - dla osób, które ukończyły już naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

W czasie 270 minut uczestnicy mieli do rozwiązania 6 zadań, które były oceniane w skali 0 - 8 punktów.
Prace polskich uczestników zostały sprawdzone i ocenione przez komisję zadaniową pracującą pod nadzorem Radomiła Barana.

Wyniki oraz skany najlepszych prac zostały przesłane do organizatorów, którzy właśnie ogłosili wyniki V Irańskiej Olimpiady Geometrycznej.

W grupie zaawansowanej Polacy zdobyli 4 medale:
Kamil Galewski (I LO w Piotrkowie Tryb.) - srebrny (31 punktów),
Maciej Dziuba (II LO Końskie) - srebrny (29 punktów),
Tomasz Ślusarczyk (V LO Kraków) - srebrny (28 punktów),
Jan Fornal (Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie) - brązowy (24 punkty).

Pełne wyniki tej grupy dostępne są pod adresem
http://igo-official.ir/wp-content/uploads/2018/09/IGO-2018-Advanced-Level-Final-Results.pdf

PK

Załączniki:

Poland - Advanced - Silver - Kamil Galewski.pdf

5th IGO - PODSTAWOWY.pdf

5th IGO - ŚREDNIOZAAWANSOWANY.pdf

5th IGO - ZAAWANSOWANY.pdf

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ