Julia Węglarska z klasy 3A pod opieką Pana Dyrektora Henryka Michalskiego i Dawid Radziszewski z klasy 2A pod moim kierunkiem uzyskali tytuły finalistów XLVI Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Z uwagi na znaną wszystkim sytuację epidemiologiczną, nie mogli powalczyć o tytuły laureatów, jednak jako finaliści są zwolnieni z matury rozszerzonej z historii z wynikiem 100% oraz mają pierwszeństwo przyjęcia na wiele kierunków studiów na uczelniach w całej Polsce. Udział w Olimpiadzie wymagał od nich dużego zaangażowania w poszerzanie swojej wiedzy historycznej i doskonalenie warsztatu pracy historyka. W pierwszym etapie ich zadaniem było napisanie obszernej pracy z wybranej epoki na temat podany przez organizatora oraz odpowiedź na trzy pytania przed Komisją Szkolną. W dwustopniowych eliminacjach okręgowych również musieli wykazać się umiejętnością pisania rozprawy historycznej, a następnie odpowiedzieć na trzy pytania przed Komisją złożoną z wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego. Warto także wspomnieć, że aby przygotować się do każdego etapu Julia i Dawid musieli poświęcić wiele czasu na zapoznanie się z obszernymi podręcznikami akademickimi, monografiami historycznymi i artykułami naukowymi, tworzenie szczegółowych notatek oraz ćwiczenia w pisaniu rozpraw historycznych oraz analizie tekstów źródłowych. To właśnie ich ciężka praca zaowocowała tym ogromnym sukcesem, a zebrane doświadczenia zaprocentują zapewne nie raz w przyszłości.

Serdecznie gratuluję!

Janusz Błaszczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ