W tegorocznej XIV edycji w gronie uczniów, którym przyznano stypendia znalazło się 3 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim:

1) Paulina Skalik – stypendium pierwszego stopnia, I miejsce;

2) Szymon Rusiecki - stypendium pierwszego stopnia, II miejsce;

3) Kamil Chrząszczyk - stypendium drugiego stopnia, IV miejsce.

W kategorii „uczeń” złożone zostały 103 wnioski z 55 szkół (każda szkoła mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski).

Uczniowie szkół średnich otrzymują stypendia za wyniki uzyskane w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych oraz aktywność naukową.

W imieniu marszałka Grzegorza Schreibera wyróżnienia młodym, zdolnym ludziom wręczał 25 czerwca wicemarszałek Zbigniew Ziemba. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ