W dniach 7-8 kwietnia 2021 r. odbyły się zawody finałowe LXXII Olimpiady Matematycznej, przy czym ze względu na szczególne warunki epidemiologiczne Komitet Główny Olimpiady Matematycznej  zdecydował o przeprowadzeniu ich w rozproszeniu.

Do tych zawodów zakwalifikował się uczeń klasy 2bg, Bartosz Głowacki, który rozwiązywał zadania finałowe w naszej szkole, w obecności Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej.

W każdym z dwóch dni trwania zawodów finaliści LXXII OM mieli 5 godzin na rozwiązanie 3 zadań.

Prace uczestników zostały następnie ocenione przez Komisję Zadaniową.
Po podsumowaniu ocen każdego z finalistów Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, na zebraniu w dniu 28.04.2021 r., podjął decyzję o przyznaniu tytułu laureata tym spośród nich, którzy w finale uzyskali najlepsze wyniki.
W tym gronie znalazł się Bartosz Głowacki, który za swoje rozwiązania otrzymał 17 punktów.

Bartek osiągnął ten spektakularny sukces przedstawiając prawidłowe rozwiązania trzech zadań finałowych – gratulujemy!

Treść zadań finałowych LXXII OM dostępna jest pod adresem
https://om.mimuw.edu.pl/static/app_main/problems/om72_3.pdf
a ich rozwiązania są na stronie
https://om.mimuw.edu.pl/static/app_main/problems/om72_3r.pdf

Aktualności z OM-a dostępne są pod adresem https://om.mimuw.edu.pl/

O finale można też przeczytać
na stronie https://www.facebook.com/olimpiada.matematyczna/

Podsumowując udział uczniów naszego liceum w zawodach LXXII Olimpiady Matematycznej warto wspomnieć, że obiecujące wyniki w zawodach II stopnia uzyskali: Michał Kwiatkowski (2bg), Mateusz Pałucki (2ap) oraz Maciej Pietrzyk (1b).

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ