1. Cel konkursu
Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych, wyszukanie i promowanie jednostek o nieprzeciętnych zdolnościach matematycznych, rozwijanie aktywności poznawczej młodzieży poprzez kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 
2. Forma konkursu
Zawody Maratonu odbywają się w dwóch etapach: eliminacyjnym i finałowym.
Każdy etap polega na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań, w warunkach kontrolowanej samodzielności.
I etap (eliminacje szkolne) składa się z serii 10 zadań testowych zamkniętych, 5 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi oraz 3 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi, w tym dowodowych.
II etap (finał) składa się z trzech serii zadań: testowych, a także otwartych krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi, w tym dowodowych.
 
3. Uczestnicy XV PMM
Uczestnikiem Maratonu może zostać każdy uczeń klas VI - VIII szkoły podstawowej, zgłoszony przez macierzystą szkołę do udziału w etapie eliminacyjnym konkursu.
Eliminacje szkolne
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie I etapu Maratonu na terenie macierzystej placówki jest Szkolny Koordynator PMM.
Szkolny Koordynator PMM:
– do dnia 17 września 2023 roku zgłasza uczniów do XV PMM,
– 18 września 2023 r. otrzymuje drogą elektroniczną arkusz zadań z tego etapu,
– 19 września 2023 r. otrzymuje drogą elektroniczną klucz odpowiedzi, na podstawie którego oceniane są prace uczestników,
– do dnia 21 września 2023 r. przesyła wyniki I etapu na adres mailowy, który otrzyma od organizatorów po zgłoszeniu szkoły, a prace zakwalifikowanych uczestników przygotowuje do przekazania organizatorom.
 
W dniu 22 września 2023 roku, na stronie http://www.chrobry1lo.pl/pmm zostanie ogłoszona lista uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego.
 
Zawody finałowe
Listę finalistów XV PMM tworzy 50 pierwszych osób na liście rankingowej wyników etapu eliminacyjnego. Lista finalistów jest automatycznie rozszerzona o uczestników, którzy uzyskali taki sam wynik, jak uczestnik, który po eliminacjach znalazł się w rankingu na miejscu o numerze 50.
 
4. Terminarz XV PMM
Etap I – eliminacje szkolne – odbędą się 19 września 2023 roku (wtorek), w godz. 10.00 - 12.00, w macierzystej szkole uczestnika. Termin eliminacji nie może zostać zmieniony.
Etap II – finał – rozpocznie się 23 września 2023 roku (sobota) o godz. 9.00, w I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim.
 
5. Ogłoszenie wyników Maratonu i wręczenie nagród
Ogłoszenie wyników XV Piotrkowskiego Maratonu Matematycznego odbędzie się w dniu 23 września 2023 roku.
W trakcie tej uroczystości zwycięskie gimnazjum otrzyma Puchar Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, a laureaci indywidualni otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i fundatorów nagród.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ