Magnolie (typ okrytozalążkowe, gromada dwuliścienne) są bardzo piękne o tej porze roku. Nasza klasa miała okazję podziwiać je w Rogowskim Ogrodzie Botanicznym.

Wycieczka odbyła się 25 kwietnia (środa) i zakłóciła nieco nasz tygodniowy rytm. W parku kwitło życie. Pod stopami ścieliły się białe zawilce; sasanki i kaczeńce raziły żywymi kolorami. Tylko dzień taki chłodny... Ale „serce roście patrząc na te czasy” i rozgrzewa od środka;)

Wycieczkę uważamy za bardzo udaną i dziękując opiekunom – p. Masłowskiej i p. Karwulewicz, zachęcamy innych do odwiedzenia parku.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ