19 października 2018r. w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania odbyła się konferencja pn. ,,Europa męczenników’’ w której my, uczniowie klasy Ia mieliśmy przyjemność uczestniczyć. W tym niecodziennym wydarzeniu towarzyszył nam nauczyciel historii – profesor Janusz Błaszczyk.

Uroczystego otwarcia dokonał o godź. 9:00 ks. rektor Jarosław Krzewicki, witając wszystkich zgromadzonych, a w szczególności młodzież. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne są dla młodych ludzi spotkania, sprzyjające integracji i zjednoczeniu wokół tematów szczególnie istotnych dla naszej chrześcijańskiej tożsamości.

Jednym z twórców ruchu: ,,Europa Christi’’ jest ks. Ireneusz Skubiś, który wypowiedział znamienne słowa: ,, Tożsamość Europy jest Chrześcijańska. Europa wyrosła na myśli starożytnej Grecji, na prawie rzymskim, ale nade wszystko Ewangelia Jezusa Chrystusa jest wiodąca. Dzisiaj nie można mówić, że kultura Europy jest tylko jej własnością. Kultura Europy została przeniesiona na cały glob. Europa jest sercem globu i gdyby to serce zostało naruszone, to cały glob dostałby zawału. Dlatego Ruch ,,Europa Christi’’ jest ruchem odrodzeńczym i ma uświadomić chrześcijanom, że zakorzenienie kultury europejskiej jest w Ewangelii."

Mieliśmy również okazję wysłuchać pasjonującego wykładu pani profesor Mariny Kazini na temat aborcji. Mówiła ona o tym , jak silna jest więź pomiędzy matką a dzieckiem, o miłości, która towarzyszy im dwojgu od samego poczęcia i przytuleniu, czyli czułym geście będącym początkiem naszej ludzkiej egzystencji.

Miłym akcentem był także pokaz animacji piaskowej i towarzysząca temu pieśń religijna.

Wykład na temat: ,, Wartości męczeństwa w kościele prawosławnym” wygłosił ks. dr Aleksy Kutzy.

W części końcowej konferencji głos zabrał pastor Jan Asztorp w przemówieniu pt. ,,Wpatrzeni w krzyż świadkowie wiary’’.

Prezentację wykonali Julia Stawicka i Kamil Wojciechowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ