Wszyscy uczniowie chętni do udziału w konkursie "Wybieram Wybory II edycja. Wybory Samorządowe" mają obowiązek dostarczyć oświadczenia uczestników do poniedziałku 16 października 2017 r. profesorowi Błaszczykowi. Oświadczenia dla pełnoletnich i niepełnoletnich uczestników dostępne są na stronie http://www.wybieramwybory.pl/konkurs/regulamin

Janusz Błaszczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ