RADA RODZICÓW

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Bolesława Chrobrego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

NUMER KONTA BANKOWEGO

09 1090 2705 0000 0001 2963 5630

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ