26 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki odbyła się konferencja historyczna pt.: "Żołnierze Niezłomni - przywróceni pamięci. Podziemie antykomunistyczne na ziemi piotrkowskiej w latach 1945 - 1956".

Konferencja miała na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych z naszego terenu, którzy po II wojnie światowej nie pogodzili się z narzuconą przez Sowietów władzą komunistyczną. Prelegenci przybliżyli, w bardzo obrazowej formie, sylwetki kilku powojennych bohaterów takich jak: Stanisław Sojczyński ps."Warszyc", Zbigniew Szpikowski ps."Wapniewski"czy Maria Śpiewak.

Odrębny referat dotyczył absolwenta naszej szkoły gen. Aleksandra Arkuszyńskiego ps. "Maj", który czynnie działał, wraz ze swoim oddziałem w czasie II wojny przeciwko okupantom, a po jej zakończeniu przeciwko władzy komunistycznej.

Na konferencji I liceum reprezentowała klasa 2f wraz ze swoim wychowawcą p. Piotrem Grelowskim.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ