Julia Węglarska, uczennica klasy III A została zakwalifikowana do etapu centralnego 50. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Eliminacje okręgowe olimpiady odbywały się dwuetapowo. 8 lutego Julia Węglarska, Nina Błaszczyk (IIIF) oraz Alexander Supady (IAP) w budynku XXVI LO im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi pisali egzamin z zakresu historii literatury oraz rozwiązywali test z nauki o języku. Wyniki tej części olimpiady okazały się szczęśliwe dla Julii Węglarskiej, która osiągnęła bardzo wysoki wynik łączny 81 pkt. (na 90 możliwych), dzięki czemu mogła wziąć udział w części ustnej eliminacji. Te odbyły się 29 lutego również w XXVI LO w Łodzi. I tym razem Julia osiągnęła bardo wysoki wynik: 48 pkt. na 50 możliwych, a tym samym trzeci wynik w województwie łódzkim na tym poziomie OLiJP. Zgodnie z regulaminem olimpiady Julia otrzymała wówczas rekomendację do etapu centralnego. Dziś już jednak wiemy, że po weryfikacji dokonanej przez Komitet Centralny Jula Węglarska została oficjalnie zakwalifikowana do finału olimpiady jako jedna z siedmiu osób reprezentujących województwo łódzkie. Do udziału w olimpiadzie Julię przygotowuje nauczyciel języka polskiego Robert Cieślak.

GRATULUJEMY i życzymy powodzenia na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 1 – 4 kwietnia w Konstancinie i w Warszawie.

r.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ