Julia Węglarska finalistką

50. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

Na naszej stronie informowaliśmy już o zakwalifikowaniu Julii Węglarskiej, uczennicy klasy III A do etapu centralnego 50. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Dziś mamy kolejne dobre ale i nieco gorsze wieści w tej sprawie. Komitet Główny Olimpiady, w związku z istniejącą w kraju sytuacją epidemiologiczną postanowił odwołać tegoroczne eliminacje centralne, jednocześnie przyznając wszystkim stu osiemdziesięciu uczniom z całego kraju, zakwalifikowanym do etapu centralnego, tytuł finalisty. Wśród zakwalifikowanych znalazła się Jula Węglarska. Dla Julii, naszej szkoły i nauczyciela przygotowującego Julię do udziału w olimpiadzie, p. Roberta Cieślaka to bardzo dobra informacja, jednak wywołująca jednocześnie uczucie niedosytu. Decyzja Komitetu Głównego jest oczywiście w obecnych warunkach jak najbardziej uzasadniona, jednak Julia miała niemałe nadzieje i ambicje walki o tytuł laureata. Niemniej jednak osiągnięcie tytułu finalisty daje Julii wiele korzyści – jest zwolniona z egzaminów maturalnych z języka polskiego i jednocześnie ma zagwarantowane wyniki: 100% z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym, 100% z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym oraz 100% z egzaminu ustnego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

r. (23.03.2020r.)

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ