W poniedziałek 3 grudnia 2012r. na 4 godzinie lekcyjnej w Auli odbędzie się spotkanie uczestników projektu edukacyjnego Paryż 2013. Obecność obowiązkowa !!!

Poniżej ostateczny program naszego projektu.

A. Karzewnik

paryz20121127_0000.pdf

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ