W bibliotece szkolnej jest już najnowszy
Informator dla Maturzystów 2019, wydawnictwa „Perspektywy”.
Są w nim zawarte informacje o zasadach przyjęć na wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Zapraszam do wypożyczania informatora.

 BK

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ