Komunikat Prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego ws. sytuacji w oświacie.

Z dużą niecierpliwością oraz zaniepokojeniem wsłuchujemy się w kolejne informacje dotyczące negocjacji pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi ws. strajku w edukacji. Jak dotąd rozmowy nie przyniosły zażegnania sytuacji kryzysowej.

W związku z powyższym przeprowadziłem rozmowy z przedstawicielami miejskich instytucji kultury oraz sportu, aby w trosce o dobro dzieci oraz spokój rodziców zorganizować uczniom i przedszkolakom opiekę na wypadek akcji strajkowej.

W przypadku strajku, rodzice nie mogący zapewnić opieki nad swoimi pociechami, będą mogli pozostawić dziecko w jednej z naszych instytucji: Miejskim Ośrodku Kultury, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Muzeum, Miejskiej Bibliotece Publicznej, świetlicy Bartek oraz jej oddziałach. Zobowiązałem dyrektorów tychże placówek do zorganizowania zajęć dla dzieci.
Wiem, że dyrektorzy szkół podejmują wysiłki oraz dokładają wszelkiej staranności, aby wywiązać się z ciążącego na nich obowiązku przeprowadzenia egzaminów.
Rozumiem determinację nauczycieli, ponieważ od wielu lat oświata nie jest doinwestowywana przez kolejne rządy.

Liczę na rozwiązanie zaistniałej sytuacji z myślą o dobru polskiej edukacji.

Krzysztof Chojniak

OPIEKĘ DLA DZIECI ZAPEWNIĄ NASTĘPUJĄCE PLACÓWKI:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Hala "Relax" (al. 3 Maja 6b) - 200 dzieci w wieku szkolnym
- Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne (ul. Belzacka 108/110) - 50 dzieci w wieku przedszkolnym

2. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” - 150 dzieci w wieku przedszkolnym
- świetlica "Bartek" (ul. Norwida 4) - 45 dzieci
- świetlica "Promyk" (ul Wojska Polskiego 54) - 45 dzieci
- świetlica "Tęcza" (ul. Pawlikowskiego 1) - 30 dzieci
- świetlica "Wierzeje" (ul. Wrzosowa 8) - 30 dzieci

3. Miejski Ośrodek Kultury
- MOK (ul. 3 Maja 12) - 30 dzieci w wieku szkolnym
- Ośrodek Edukacji Artystycznej (ul. Słowackiego 13) - 30 dzieci w wieku szkolnym

4. Muzeum (pl. Zamkowy 4) - 25 dzieci od III klasy podstawowej

5. Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Jerozolimska 29) - 25 dzieci od III klasy podstawowej

Ww. placówki będą przyjmować dzieci od godziny 8.00.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ