Z racji na zmiany w ordynacji wyborczej, jakich dokonał Samorząd Uczniowski 29 września 2011r., informujemy, że do dnia 7 października 2011r., możecie zgłaszać swoje kandydatury do opiekunki SU, profesor Agnieszki Maszczyk. Jednocześnie przypominamy co ustaliły Rady Klasowe na ostatnim zebraniu SU.
Uczeń klasy pierwszej lub drugiej, I-go Liceum Ogólnokształcącego, może rozpocząć kampanię wyborczą od dnia 10 października 2011r., po uprzednim złożeniu do Komisji Wyborczej podpisów popierających jego kandydaturę:
- 20 głosów poparcia od nauczycieli,
- 1 głos poparcia od dyrekcji,
- 55 głosów poparcia od uczniów.
Mamy nadzieje, że Rady Klasowe, także w swoich oddziałach przekazały informacje, o ustaleniach dotyczących wymaganej minimalnej średniej ocen z poprzedniej klasy, a mianowicie 3.0.
Przypominamy o debacie przedwyborczej, która odbędzie się 19 października 2011r., o godz. 14.20 w auli.
Zapraszamy!!!


Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!


Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ