Wszystkich uczniów ,,Chrobrego" chcieliśmy zachęcić do wzięcia udziału w projekcie „XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży- szkoła demokracji”. W tym roku zadaniem osób, które zechcą zaangażować się w powyższy projekt, będzie przeprowadzenie w swoich szkołach debaty na temat szkolnej demokracji i samorządności. Realizatorzy najciekawszych projektów zostaną zaproszeni do udziału w XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2012 roku  w Warszawie. Tegoroczne obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży dotyczyć będą funkcjonowania instytucji demokratycznych i samorządowych we współczesnej szkole.

Zgłaszajcie swoje dwuosobowe zespoły do piątku (23 marca 2012) do pani Agnieszki Maszczyk lub pana Janusza Błaszczyka.

Pokażcie na co nas stać!!

Więcej informacji o projekcie na stronie www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy.

Anna Wadlewska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ