Zachęcamy uczniów klas drugich lub pierwszych do składania swoich kandydatur na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I-go Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/14.

Przypominamy, że kandydatem może zostać każdy uczeń, który osiągnął z poprzedniej klasy średnią ocen przynajmniej 3.5 oraz do dnia 10 września (wtorek) zgłosi się do p. Agnieszki Maszczyk i Przewodniczącej SU Olgi Ostromeckiej. Następnie kandydat do 16 września 2013r. (poniedziałek) musi złożyć Komisji Wyborczej listę z podpisami popierającymi jego kandydaturę. Lista powinna zawierać co najmniej:
- 20 głosów poparcia od nauczycieli,
- 1 głos poparcia od dyrekcji,
- 55 głosów poparcia od uczniów.

Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Agnieszki Maszczyk (sala nr 26) lub Przewodniczącej SU Olgi Ostromeckiej.

Kandydaci mogą rozpocząć tygodniową kampanię wyborczą od dnia 23 września (poniedziałek).
Kampania wyborcza zakończy się debatą przedwyborczą, która odbędzie się dnia 27 września (piątek).

Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędą się  30 września (poniedziałek), w godzinach od 9.00 do 13.30.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ