Zaczynamy najważniejszą część wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego!

Do dnia 2giego października (środa) prosimy kandydatów o prowadzenie swojej kampanii wyborczej. Wszelkie kreatywne pomysły mile widziane!

Kampania zakończy się debatą pomiędzy kandydatami, która odbędzie się 2 października na 6 godzinie lekcyjnej. Po debacie nie ma już możliwości prowadzenia kampanii w żaden sposób, panuje cisza wyborcza.

Wybory odbędą się dnia 3 października (czwartek) w godzinach 9.00-13.00. Wyniki zostaną ogłoszone 4 października (piątek).

Pytania dla kandydatów na debatę:

1. Dlaczego zdecydowałeś się na udział w wyborach?
2. Dlaczego uważasz, że będziesz dobrym przewodniczącym?
3. Przedstaw krótko najciekawsze pomysły swojego planu wyborczego.
4. Co chcesz zmienić w grafiku szkolnych imprez, a co chcesz kontynuować?
5. Jak zamierzasz koordynować pracę całego Samorządu?
6. Co jest Twoją największą zaletą i wadą?
7. Dlaczego Chrobry jest szkołą wyjątkową?
8. PYTANIE NIESPODZIANKA.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ