Kolejny raz Chrobrzacy udowodnili, że mają wielkie serca. Klasa 1a przyniosła prawie 5 kg ,,złotych" monet, klasa 2a niewiele mniej, bo 4kg, klasa 1e - 2,2kg, klasa 3d - 1,4 kg, klasa 3c - 0,8kg, klasa 2d oraz 2b po 0,6 kg.

Wszystkim zaangażowanym w pomoc dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka serdecznie dziękujemy!!!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ