Zbieramy dwie grupy osób chętnych do niesienia pomocy młodszym koleżankom i kolegom. Prosimy wszystkich uczniów chcących aktywnie działać w Oratorium św. Antoniego przy Klasztorze OO. Bernardynów, jak też odwiedzać dzieci z Domu Małego Dziecka przy ulicy Wysokiej, na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 13.12.2013r. (piątek) na 4 godzinie lekcyjnej. Zbiórka przed salą 26. Szczegółowe informacje u Nadii Królikowskiej i Igi Maliszewskiej z klasy 2A lub p. Agnieszki Maszczyk.

Samorząd Uczniowski
Iga Maliszewska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ