W poniedziałek, 9 grudnia 2013r. w kinie „Helios” odbyło się podsumowanie kampanii społecznej „Widzę – Reaguję 2013” realizowanej w ramach programu „Bezpieczne Miasto-2013r. To już czwarta odsłona akcji organizowanej przez miasto Piotrków Trybunalski przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz piotrkowskiej Straży Miejskiej. Nasze Liceum okazało się najaktywniejszą szkołą zakończonej edycji i zajęło 1 miejsce spośród szkół ponadgimnazjalnych.

Trwająca od maja do grudnia akcja była prowadzona w trzech obszarach.
- Pierwszy obejmował spotkania w szkołach, podczas których funkcjonariusze przeprowadzili pogadanki.

- Drugi obszar to platforma internetowa www.bezpieczny.piotrkow.pl, na której można anonimowo podać informację o popełnieniu przestępstwa albo wykroczeniach
-Trzecim obszarem „Widzę-Reaguję 2013” było zagospodarowanie wolnego czasu.

W ramach tegorocznej kampanii przeprowadzono wiele ciekawych imprez m.in.: konkurs fotograficzny, konkurs na najaktywniejszą szkołę, turniej siatkarski „Fair Play”, konkurs na najlepiej kibicującą drużynę, czy turniej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przypominamy, że celem akcji było niwelowanie zjawiska obojętności wobec zaistniałych patologii występujących wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie zaangażowania w sprawy związane z walką z patologiami, budowanie zaufania do służb mundurowych, pobudzanie świadomości dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców do aktywnego reagowania na zjawiska patologiczne, promowanie bezpieczeństwa w szkole, poza nią, podczas imprez masowych oraz upowszechnianie bezpiecznego kibicowania. Nie zabrakło także popularyzowania zasad „fair play” i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Marysia Rutkowska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ