Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w "Projekcie 1000", organizowanym przez Samorząd Uczniowski przy wsparciu dyrekcji naszej szkoły i Rady Rodziców. Poszukujemy ucznia, grupy uczniów lub całej klasy, którzy wymyślą inicjatywę, która będzie:

- zgodna z prawem.

- dotyczyła szkoły lub samych uczniów.

- nie powodowała „zgorszenia”.

Ilość zgłoszonych projektów i tematyka jest dowolna. Ostateczny termin składania swoich propozycji to 16 stycznia. Dokładny opis oraz wstępny plan wykonania należy dostarczyć w zaklejonej i podpisanej kopercie do szkolnego sekretariatu. Czas promowania swojego pomysłu został wyznaczony od 19 do 27 stycznia. Wtedy będzie można dokładnie przedstawić go wszystkim „Chrobrzakom”, aby Ci mogli podjąć ostateczną decyzję dotyczącą wyboru zwycięzców, którzy zostaną wyłonieni w powszechnym, tajnym głosowaniu (podobnie jak wybory SU). Aby jeszcze bardziej przybliżyć wam kandydatury, zostanie zorganizowana dobrowolna prezentacja w auli. To wy zadecydujecie kto otrzyma główną nagrodę - 1000zł na realizację swojego pomysłu! Nagrodzone zostanie również miejsce drugie, które otrzyma budżet w wysokości 500zł.

Jeżeli masz pomysł, jak mógłbyś wykorzystać te pieniądze, zmienić szkołę, czy może sprawić żeby wszyscy dobrze się bawili, pisz! Zachęcamy do zabawy, która w przyszłości może przerodzić się w coś większego!

Więcej informacji udzielą: Kuba Podgajnik, Mikołaj Gędek lub Mateusz Nowak.

 

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ