Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc w zbiórce nakrętek dla 20-letniego Adriana, który od urodzenia boryka się z wieloma chorobami. W ten sposób możemy przyczynić się do pozyskania przez jego rodzinę środków ułatwiających jego dalsze leczenie i rehabilitację.

Aby jeszcze bardziej zachęcić was do udziału w tej szlachetnej akcji, organizujemy konkurs. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. Klasa, która zbierze najwięcej nakrętek wygra dzień bez pytania, zaś drugie i trzecie miejsce - odpowiednio dwie i jedną godzinę. Konkurs trwa przez cały miesiąc, a ostateczne ogłoszenie wyników pojawi się 8 kwietnia. Zebrane nakrętki należy przynosić do sali pani Matyszewskiej.

Liczymy na ogromne wsparcie z waszej strony!

 

Samorząd Uczniowski.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ