SETNA ROCZNICA NADANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

22 września 1918 roku odbyła się uroczystość przejęcia naszej szkoły przez naczelne władze odradzającego się państwa polskiego. W ich imieniu Piotrków odwiedził Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Antoni Ponikowski. W Akcie Organizacyjnym, nadanym przez niego szkole, otrzymała ona nazwę: „Królewsko Polskie Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego”

Z tej okazji, 100 lat później, odbyły się w Chrobrym uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. O godzinie 9.00 w Kościele oo. Jezuitów odprawiona została msza św. koncelebrowana w intencji całej społeczności I Liceum Ogólnokształcącego. Po niej zaś wystartował po raz kolejny „Bieg Chrobrego”. Ta rocznicowa edycja zakończyła się zwycięstwami: Pauliny Kowalewskiej z kl. 2d w kategorii dziewcząt, a także Kaspra Sitka z kl. 2f w kategorii chłopców. Gratulujemy!!!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ