1 września 2021 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Po wejściu do auli pocztu sztandarowego i odśpiewaniu Hymnu I Liceum, głos zabrał Pan Dyrektor Henryk Michalski. Na początku serdecznie przywitał uczniów klas pierwszych i przedstawił ich nowych wychowawców oraz całe obecne na sali grono pedagogiczne. Później głos zabrał również Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Oliwier Węgrzyn. Powitał on pierwszoklasistów w imieniu własnym, Samorządu oraz uczniów całej szkoły.

Klasy drugie i trzecie natomiast uczestniczyły w spotkaniach klasowych ze swoimi nauczycielami.

Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim koleżankom i kolegom życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym!!!

Powodzenia

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ