Jak co roku Planetarium Śląskie zaprasza uczniów szkół średnich oraz utalentowanych uczniów szkół podstawowych do udziału w LXVII Olimpiadzie Astronomicznej.

Więcej informacji:

https://www.planetarium.edu.pl/olimpiada/lxvii-olimpiada-astronomiczna-2023-24.html

 Uczniów I LO zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Astronomicznej, zapraszam do szkolnego planetarium do p. Jacka Stańczaka.

J. S.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ