21 Marca 2024 roku odbędzie się konkurs ,,Kangur Matematyczny''.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do p. Koźlik lub nauczycieli matematyki do dnia 24.01.2024r.

Opłata wynosi 16 zł.

Każdy uczestnik jest zobowiązany wydrukować i wypełnić zgodę RODO : https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ