W ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego Deutschfreund 2023, który został przeprowadzony
15 listopada 2023 uczestniczyło 11 osób z naszej szkoły.

Najlepszy wynik w szkole uzyskała Lena Gruszka z klasy 2d (dyplom uznania za najlepszy wynik
w klasach drugich, 12 miejsce w województwie, 73 miejsce w kraju).

Dobre wyniki uzyskali również:
Szymon Piasecki z klasy1b (dyplom uznania za najlepszy wynik w klasach pierwszych, 19 miejsce
w województwie, 149 miejsce w kraju),
Aleksandra Biesaga z klasy 3e (dyplom uznania za najlepszy wynik w klasach
trzecich, 25 miejsce w województwie, 214 miejsce w kraju)
Małgorzata Pawliszewska z klasy 2a (24 miejsce w województwie, 284 miejsce w kraju).

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom
oraz życzymy jak najlepszych wyników w następnym konkursie języka niemieckiego „SPRACHDOKTOR”, do którego zapraszamy już 14 marca 2024

Komisja Szkolna konkursu „DEUTSCHFREUND”

JK

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ