ZAPRASZAMY
do udziału
w konkursie krajoznawczo-językowym „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
W tegorocznej edycji przedmiotem konkursu jest Szwajcaria. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie.
Pierwszy etap konkursu odbędzie się w piątek 15.03.2024 w godzinach od 10:30 do 12:00
w sali 27 i polega na rozwiązaniu testu w zespołach trzyosobowych. Jeśli w szkole jest mniej niż 9 chętnych uczestników, uczniowie rozwiązują test indywidualnie.
Chętni mogą się zgłaszać do swoich nauczycieli języka niemieckiego do 8 marca 2024.
Szczegóły: https://psnjn.org/pl/turbolandeskunde-regulamin/

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ