15 marca odbył się w naszej szkole I etap ogólnopolskiego konkursu krajoznawczo-językowego „TURBOLANDESKUNDE – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem tegorocznej IX edycji konkursu była Szwajcaria. Uczestnicy dobrani w trzyosobowe zespoły rozwiązywali obszerny, ale urozmaicony test zawierający zadania z zakresu kultury, geografii oraz historii tego kraju.

Najlepszy wynik (77%) uzyskał zespół z klasy 1b w składzie: Maja Kielanowska, Małgorzata Sztandar oraz Bartosz Koprek i został wstępnie zakwalifikowany do II etapu, który odbędzie się 19 kwietnia w Łodzi.

Zwycięskiej drużynie serdecznie gratulujemy! Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i wyrażamy podziw dla wszechstronności zainteresowań!

JK

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ