W dniach 3 - 4 kwietnia 2023 r., w Sielpi k/Końskich, odbyły się zawody finałowe LXXV Olimpiady Matematycznej.
Zakwalifikowało się do nich pięciu uczniów naszego liceum:
Tomasz Banaszczyk, Kazimierz Chomicz, Krystian Szelest, Szymon Tobiasz i Jan Ulbrych.

W każdym z dwóch dni trwania zawodów: w środę, 03.04.2024 r. oraz w czwartek, 04.04.2024 r. finaliści LXXIV OM mieli 5 godzin na rozwiązanie 3 zadań.  Rozwiązania zadań były od razu omawiane, z udziałem uczestników chętnych do przedstawienia swoich pomysłów oraz przy wsparciu przedstawicieli Komisji Zadaniowej OM.

Oceną prac uczestników finału 75 OM zajęła się Komisja Zadaniowa OM.
W dniu 05.04.2024 r., na zebraniu zwołanym przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, podjęto decyzję o przyznaniu tytułu laureata każdemu z uczestników zawodów finałowych, który w finale uzyskał co najmniej 17 punktów.

Zwycięzcą LXXV Olimpiady Matematycznej został Konstanty Smolira, uczeń IV klasy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

W gronie laureatów 75 OM znalazł się Szymon Tobiasz, który za swoje rozwiązania otrzymał 18 punktów.
W ten sposób Szymon powtórzył swoje znaczące osiągnięcie z ubiegłego roku, kiedy to w zawodach finałowych 74 Olimpiady Matematycznej również uzyskał tytuł laureata.

Oprócz zajęć związanych z zadaniami finałowymi organizatorzy zawodów przygotowali dla uczestników i ich opiekunów dodatkowe atrakcje. W czwartek, po omówieniu rozwiązań zadań, uczestnicy zawodów finałowych wzięli udział w spektaklu Teatru Lustro, działającego przy II LO w Końskich. W dniu wolnym (piątek, 05.04.2024 r.) organizatorzy zawodów finałowych przygotowali dla uczestników i ich opiekunów wycieczkę po ziemi świętokrzyskiej, w trakcie której zwiedzano najstarszą działającą fabrykę żelaza w Maleńcu, a także była okazja zapoznania się z historią koni arabskich w stajni artystycznej w Marcinkowie.

Zakończenie finału 75 OM odbyło się w dn, 06.04.2024 r. w Ośrodku "Łucznik" w Sielpi.

W archiwum finału LXXV OM można znaleźć:
plan finału: https://om.sem.edu.pl/post/160
treść zadań finałowych: https://om.mimuw.edu.pl/static/app_main/problems/om75_3.pdf?v=1  
rozwiązania zadań finałowych: https://om.mimuw.edu.pl/static/app_main/problems/om75_3r.pdf?v=1
komunikat prasowy: https://om.sem.edu.pl/static/app_main/previous_olympiad/75/om75_komunikat.pdf

Wszystkie istotne informacje nt. Olimpiady Matematycznej dostępne są pod adresem  https://om.mimuw.edu.pl/   

O finale LXXV OM można przeczytać również na stronach:
https://www.facebook.com/olimpiada.matematyczna/  
https://tkn24.pl/final-matematycznej-olimpiady-z-wizyta-ministry-lubnauer-w-sielpi-wideo-zdjecia/75-olimpiada-matematyczna-w-konskich-03/
https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-konecki/item/65935-poznalismy-zwyciezcow-75-ogolnopolskiej-olimpiady-matematycznej.html

Podsumowując udział uczniów naszego liceum w zawodach finałowych LXXV Olimpiady Matematycznej, trzeba obowiązkowo podziękować uczniom klas czwartych, mającym na swoim koncie tytuł finalisty Olimpiady Matematycznej: Szymkowi Tobiaszowi, Maćkowi Pietrzykowi, Krystianowi Szelestowi i Jankowi Ulbrychowi, za ich wielkie zaangażowanie w rozwój naszego szkolnego, olimpijskiego koła matematycznego.
Szczególne słowa podziękowania należą się Szymkowi, który wielokrotnie przygotowywał materiały na zajęcia koła, a podczas zajęć - chętnie dzielił się swoimi spostrzeżeniami podczas omawiania rozwiązań proponowanych przez siebie zadań.

Uczniom klasy drugiej, tegorocznym finalistom Olimpiady Matematycznej, Tomkowi Banaszczykowi i Kazikowi Chomiczowi, których niebagatelny wkład w prace naszego koła matematycznego dla olimpijczyków również koniecznie trzeba docenić, życzymy dalszego rozwijania nieprzeciętnych talentów matematycznych i sukcesów podczas zawodów olimpijskich w kolejnych latach.

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ